Новият ден

Слънцето изгряваше на хоризонта.

Неговите първи утринни лъчи озаряваха земята населена от хора. А в нея, хората останали хора, безразсъдно вярваха в новия ден до фанатизъм.

Да, денят им принадлежеше, доколкото животът им можеше да представлява низ от безконечно строителство на пирамиди.

 

Девалвация

Търговец на свежа плът, както си доставял стоката за избрано общество, най-неочаквано станал за мезе пред него – и то не заради това, че стоката му не струвала толкова, за пред общество като това – а колкото заради това, че туй същото общество не струвало като стока срещу предлаганата.


Ген

Богат и Беден живели съвместно.

Живели що живели, но така или иначе въпросът все опирал до това, защо единия да живее бедно, а другият – богато.

Но Богатият бил човек с открито сърце, рискувал и дал шанс на Бедния и той да стане богат. И рипнал Бедният от радост!...

Но оттогава същият всичко можел да прости на Богатия, но не и това, да се чувства винаги задължен да му благодари.

Бедният неслучайно е беден!

---------------------------------------------------------------------------------------

© Дилян Бенев
© e-Lit.info Сайт за литература, 2013           

   
© E-LIT.INFO