* * *

чуй:
слънцето се провира
през зелените клони

 

* * *

деца играят
със сапунени мехури –
ефимерни вечности

 

* *  *

падаща звезда
вкусът на устните ти
за първи път

отличие на 2nd Hoshi no Haiku
Star Contest, Япония 2021

 

* * *

краят на август
тишината –
в крилете на пеперуда


* * *

слънчогледът 
във въза –
с гръб към слънцето

 

* * *

дворът на училището
сюрия деца ме викат
в друго време

 

* * *

есенен парк
вятър разлиства на пейката
забравена книга

първа награда за хайку на френски език,
класическа форма, Румъния, 2021

 

* * *

нощни булеварди
блусът на града
отеква в мен

 

** *

в очите на стареца
отражения –
от края на пътя

 

* * *

стари надгробия
чие ли дихание
раздвижва сенките?

 

-------------------------------------------------------------------------

© Александраа Ивойлова
© e-Lit.info Сайт за литература, 2021

   
© E-LIT.INFO