„Градски” тротоар, осеян с конски изпражнения. Дано не се улисвам прекомерно в мисли. Инак мога да се поизцапам и поомириша.

Реката долу влачи всякакви боклуци.

А камъните, белеещи се на слънцето, някак тихо и величествено нв помръдват.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

© Дачо Господинов
© e-Lit.info Сайт за литература, 2013                        

   
© E-LIT.INFO