Успокой мъчителното безпокойство
в синята прозрачност на мечтите.
Не напомняй за отдадената нежност,
за полета на нощните ти длани.
В отекналите стъпки по паважа
се стича лунната позлата
и изпълва цялото пространство…

----------------------------------------------------------------------------

Стихотворението е отличено с първа награда в електронното гласуване на третия литературен конкурс "Любовен човек"

                                                                         

   
© E-LIT.INFO