откъс

 

Тълкувания на стотици литературни термини – “чеда” на други богати култури – изпъстрили нашата хилядолетна “омайна реч... на Мама и на Татка”. Чуждите “слова”, напук на скептиците... лексически правят езика ни по-богат, по-силен и още по-жизнен. Авторът на книгите “Шепотът на града” /1993/, “Смарагди в пепелта” /1998/, “Грешна молитва” /2006/, “Последният гладиатор на българския Монпарнас” /2009/ е роден на 2 декември 1963 г. в Пазарджик. Завършва Математическа гимназия, педагогика и магистратура – българска филология в ПУ “П. Хилендарски” /1997/. Поет. Журналист. Педагог. Занимава се с редакторска дейност и литературна критика. Преподавател по български език. РЕЧНИКЪТ ЩЕ ВИ ОБОГАТИ НАИСТИНА... /CPECS/

 

абдикация – лат. “отричане от наследство”; отказване от трон и владетелство, и правата им

 

абдуциране – лат. “отвеждане”; отклоняване

 

аберацио иктус – лат. “aberacio iktus”, юрид. отклоняване на удара

 

аберация – лат. “отклонение” от нормалния строеж, от истината; заблуда

 

абецедариум /ус/ – лат. “буквар, азбучник”; рус. “абецедарий”, новак, неопитен човек

 

абзац – нем. “отделна част, ред, строфа”; нов ред по-навътре; завършена цялост от мисли

 

абитуриент – лат. “отиващ си”; завършващ, зрелостник

 

аблаут – нем. редуване на гласна в еднокоренни /ток – тека/; отглас; степенуване

 

аблепсия – гр. “слепота”; заслепение, заблуда

 

абнегация – лат. отричане от лични изгоди; отменяване; саможертва, себеотрицание

 

абнормен – лат. “от правило”; разраснал в повече; извън нормата

 

аболиране, аболиция – лат. “премахване”, унищожаване, отменяне на: традиция, робство, закон, институт, служба, дълг, обичай и пр.

 

аболиционизъм – лат. “премахване”; движение против робството или определени пречки

 

абоминация – лат. “отвращение, ненавист”; хула, поругание

 

абонат – ит. “подписник” /срещу предварително предплащане/

 

абордаж – фр. прехвърляне в неприятелски кораб за преввземането му с ръкопашен бой

 

абориген – лат. “първоначални жители”; туземец; коренен, местен жител

 

абраш – тур. кон или човек с петна по кожата /луничав/

 

абревиатура – гр. “от кратък”, бревис, буквено съкращение; абревиация; акроним

 

абрупция – лат. “скъсване, откъсване, отделяне” на кост; прекъсване на речта и друга мисъл

 

абрутирам – лат. “от тъп, глупав”, брутус; изглупявам някого или себе си

 

абсида – гр. “свод, арка”

 

абсистенция – лат. въздържане от полов живот, отшелничество

 

абсолютен – лат. “съвършен, пълен”, взет сам за себе си, независим от нищо; безусловен, безотносителен; над всичко; безкрайна първопричина на вселената, синоним на божество

 

абстиненция – лат. “въздържание”; особен вид реакция в следствие на това
абстрактно – лат. “отвлечено, неконкретно”

 

абстракционизъм – лат.”отвлеченост, отделяне, откъсване”; неконкретност, безпредметност

 

абстракция – лат. “отделяне”; отвлеченост

 

абстрахиране – лат. “отвличам, откъсвам”

 

абсурдно – лат. “глупав”; безсмислено, нелепо, глупаво; невъзможно да се случи

 

абсцес – лат. “отстъпване”; гнойник, цирей; аналог. абцес – за спукване, прорез, разкритие

 

абулия – гр. “не воля”; патологично, пълно безволие /след депресия, преумора/; апатия

 

авангардизъм – фр. “челен отряд”; отделяне, откъснатост, изпреварване; модерна концепция в изкуството и литературата на ХХ век, чиито 6 основни направления: дадаизъм, диаболизъм, експресионизъм, имажи/ни/зъм, сюрреализъм, футуризъм имат теоретически предпоставки при Карл Маркс /социален радикализъм/, Фридрих Ницше /богоборчество, свръхчовечност/, Зигмунд Фройд /безсъзнателност, психоанализа/, Алберт Айнщайн /релативизъм/; новаторство, против традиционния вкус

 

аванпост – фр. “напред пост”; предна, челна позиция

 

авансцена – фр. “отпред сцена”; предната част на сцена пред завесата

 

авантюра – фр. необмислено, рисковано приключение

 

авгиеви обори – синоним на мръсотия и запуснатост, занемареност; Херкулес изчиства за ден вонящите от 30 години обори на цар Авгий

 

августейши – лат. “величествен, почтен”

 

авджия – тур. “ловец”

 

авеню – фр. оживена, “главна улица”; цетрален булевард

 

аверс – лат. лице на монета или медал, с изписаната стойност /реверс е гърба, където има герб или лице, символ/

 

аверсия – лат. “отклонение”; стилистична /ораторска/ фигура за отклоняване вниманието на слушателя и читателя от някой въпрос или образ и насочване към друг /”Ей, момко, защо?”/

 

авис – лат. “птица”

 

автаркия – гр. “независимост”, вид автономия чрез самозадоволеност и експлоатиране на трудещите се /ниско възнаграждение/

 

автентично – гр. по първоизточници; същинско, действително; достоверно, истинско

 

автобиография – гр. “сам живот пиша”, животоописание, справка; житиехроника

 

автограф – лат. “сам пиша”, подпис

 

автокарикатура – гр. “сам рисунка”; иронично самоописание

 

автология – гр. “сам-слово”; самословие; анти метоними; думи с прякото им значение, без преносност /Пр.: “Конникът без глава” – Майн Рид/; немерена реч в стихотворна форма, без ритъм и рими /модификация на бял и свободен стих/

 

автоним – гр.”сам име”; истинско име на поет, писател, известен с псевдонима си /Е. Пелин, Димитър Иванов; Ламар, Лалю Маринов Пончев; Емилиян Станев, Никола Стоянов Станев/

 

автор – лат. “творец, съчинител”, създател на автентичен творчески мисловен продукт

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Този вариант на речника е в най-новия си вид и ще бъде отпечатан от ИК "БУЛВЕСТ 2000".

                    

   
© E-LIT.INFO