Ако някога някой умник ти подметне:
“Не си струва да се трепеш за тоя народ!” –
ти нищо не му отговаряй.

Иди, потърси крайпътна старинна чешма,
все още ги има тук-там.
Отпий на глътки небето от шепа преляна,
плисни на очите си – да прогледнат
и надпис, в камъка издълбан, прочети:
”Пътниче, помени ме с добро
и отмини нататък...”
Е, как ти се струва? Не си ли струва?

 

Блага Димитрова

2 януари 1991 г.
                                                                                 
----------------------------------------------------------

Блага Димитрова, “Нощен дневник. Стихове, 1989-1992”, ИК “Нов Златорог”, 1992

   
© E-LIT.INFO