С име Блага да си кръстена,
блазе ти!
Без съименница светица благотворно
да бди над теб, грешната,
ти си прокълната цял живот

в сянката на името щеш не щеш -

 

С блага дума железни врати да отваряш.
Опитай!
Блага вест да възгласяваш навред.
Осмели се!
С благ мехлем да лекуваш гнойните рани.
От своя ли дъх?
С блага усмивка ледове да разтапяш.
Пукат се от смях.
Благ климат да създадеш поне у дома.
Де е домът ти?
С благодат да даряваш ближния -
все по-далечен.
Благото на народа. Благожелателност.
Още нещо?
Благодеяния. Благотворителност.
За чий джоб?
Благочестие. Благоприличие. Благонадеждност.
С частица "Не-" отпред.
Благосклонно да откликваш.
На лакътя и ритника?
Да облагородяваш пепелянката.
Да те клъвне в ахилесовата пета.
Да благославяш божия ден.
От болница, от затвор.

 

Благовярно обручена с името!
Колко горчилки благоговейно изпи,
колко благини не вкуси на този свят
заради красното име.
Колко благоволения свише, колко облаги
отритна по своя път
заради благозвучната си прокоба.
Струва си за всичко това, Благо,
на кръстника да благодариш.

 

1988

       

   
© E-LIT.INFO