Елена Колева

Кирил Димитров

Кръстина Стефанова

Мехмед Атипов

Христина Панджаридис

Ясмин Душева

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

© Дачо Господинов
© e-Lit.info Сайт за литература, 2016

Пиерет Мишлу е родена на 6 декември 1915 г. във Векс, Швейцария. През 1937 г., след завършване на класическо образование, заминава за Англия, за да усъвършенства езика. В периода 1940-1941 г. учи немски език и френска литература в университета в Цюрих и теология в университета в Лозана. От 1950 г. се премества да живее в Париж, където се посвещава изцяло на поезията, но често се връща и в родното си място.

010044Мая Кисьова (1964) е актриса, режисьор и драматург.

Завършила е българска филология във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" (1988) с магистърска теза „Конфликти и герои в комедиите на Станислав Стратиев”. Завършила е и НАТФИЗ "Кр. Сарафов" (1997 – бакалавърска степен по актьорско майсторство за драматичен театър, 1999 – специализация по режисура за драматичен театър, 2006 – магистърска степен по театрознание с теза „Драматургията на Боян Папазов”). 

Атанас Славчев Петров е роден през 1959 г. в гр. Русе. Завършил е ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Пише поезия и проза от 1984 г.

Ангел Дюлгеров е роден през 1958 г. в гр. Варна. Завършил е българска филология във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" през 1982 г.

Има публикации във в. "Пулс", сп. "Български език и литература", сп. "Език и литература", сп. "Септември", сп. "Зорница", както и в сборници по литературна история. Съставител на: сб. "Йоан Екзарх и нашето съвремие" (2001), литературен алманах "Позиция" (2006), сб. "Последният българин" (2007).

   
© E-LIT.INFO