Атанас Славчев Петров е роден през 1959 г. в гр. Русе. Завършил е ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Пише поезия и проза от 1984 г.

Ангел Дюлгеров е роден през 1958 г. в гр. Варна. Завършил е българска филология във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" през 1982 г.

Има публикации във в. "Пулс", сп. "Български език и литература", сп. "Език и литература", сп. "Септември", сп. "Зорница", както и в сборници по литературна история. Съставител на: сб. "Йоан Екзарх и нашето съвремие" (2001), литературен алманах "Позиция" (2006), сб. "Последният българин" (2007).

010043Катя Софрониева е от София.

Завършила е философия в СУ "Св. Климент Охридски".

Пише поезия и проза.

 

010042Надежда Радева е родена и живее в град Русе.Завършила е Българска филология в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.

Пише поезия и проза. Има няколко издадени книги с поезия, една с проза и една с хумор и сатира. Член е на Дружеството на русенските писатели и на Съюза на свободните писатели в България.

010040Мартин Димитров е роден на 6 март 1993 г. в гр. Силистра. Студент е четвърти курс в УНСС, София. Изучава международна икономика и политика, международни отношения.

Активно участва в младежки семинари и дебати на национално и европейско равнище. Член е на Студентска асоциация за изследване на международните отношения (САИМО), организираща кръгли маси, официални лекции и срещи и други събития.

   
© E-LIT.INFO