010078Ружа Велчева е родена на 22 август 1946 г. в гр.Павликени, но от 1956 г. живее във Велико Търново. Инженер по професия, тя повече от 33 години работи по специалността си „електроника“, без да изневерява на първата си любов - поезията.

Дебютира през 1981 в поредицата на изд.“Народна младеж“ - „СМЯНА 81“с цикъл стихове.

Нейни стихове са отпечатвани в много централни и регионални вестници и списания, в различни антологии, както и в алманасите „Простори“, „Ирин-Пирин“, „Културна палитра“ и „Света гора“.

Арх. Албена Димитрова Тодорова, д-р на изкуствоведческите науки.

010077Антонин Горчев е роден на 11.01.1952 г. в гр. Омуртаг.

Завършил е ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", специалност "Българска филология".

Работил като журналист в радио Шумен, директор "Реклама" на "Фикосота" ООД, поет и преводач.

Д-р Никола Бенин

 

Публикации в сайта:

010075Здравко Кисьов е роден на 1 януари 1937 г. в гр. Завет, Разградска област, но почти целият му живот е свързан с град Русе, където е рабо¬тил като журналист и редактор на литератур¬ни издания. Водеща фигура сред групата на „сърдитите млади поети“ в Русе от началото на 60-те години на миналия век и автор на програмния текст към изданието „Поетическо вероизповедание“ на сърдитите поети (декември 1962 г.). Член на Съ¬ю¬за на бъл¬гар¬с¬ки¬те писате¬ли (от 1970 г.) и на Съюза на преводачите в България (от 1974 г.). Бил е зам.-председател на Клуба на дейците на културата в Русе. Той е основател и първият председател на Дружеството на писателите в Русе от неговото създаване през 1976 до 1991 г., а също така и един от основателите и отговорен редактор на Телевизионния център към БНТ в Русе, както и основател и главен редактор на литературния алманах „Светлоструй“ (от 1982 до 1991 г.).

Автор е на поетическите книги: Откровение (1962), Монолози (1966), Покана за песен (1972), Баладичен час (1974), Вътрешен пейзаж (1976), И все сънувам хълм (1976), Необходима болка (1978), Безкрили ангели (1981), Местожителство (1982), Зрение (1984), Отличителен белег (избрано, 1985), Дихание (избрано, 1987), Тайнопис (любовна лирика, 1987), Показания (1990), Ежедневни разпятия (1995), Канон (избрано, 2002), Небесен глас (2002), Обратно време (избрано, 2007) и на пътеписната книга за Латвия – Между солена и сладка вода (1977).

   
© E-LIT.INFO