Теодор Христов Иванов е роден на 21.09.1978 г. в град Котел. Средното си образование завършва в СОУ „Г. С. Раковски” – Котел, а висшето  образование - във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново.

 

Работил е като учител, библиотекар и журналист. В момента е преподавател в катедра „Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности” при Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

 

Негови публицистични статии и художествени произведения са публикувани във в. „Котленски край”, в. „Янтра днес”, сп. „Жажда”, сп. „Смесена китка”, алманах „Света гора”, в. „Свободен народ”, сп. „Пламък”, както и в литературните сайтове „Bukvite.bg”, „Otkrovenia.com” и личния му блог “kobata.blog.bg”.

 

През август 2013 г. излезе от печат първата му книга – сборникът с разкази „Заличаване”.

 

 

Публикации в сайта:

 

Очарование

                              

   
© E-LIT.INFO