Ангел Дюлгеров е роден през 1958 г. в гр. Варна. Завършил е българска филология във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" през 1982 г.

Има публикации във в. "Пулс", сп. "Български език и литература", сп. "Език и литература", сп. "Септември", сп. "Зорница", както и в сборници по литературна история. Съставител на: сб. "Йоан Екзарх и нашето съвремие" (2001), литературен алманах "Позиция" (2006), сб. "Последният българин" (2007).

Интересуват го проблемите на българската литература от XIX и ХХ в.

 

Публикации в сайта:

Справедливостта изисква не насилие, а милост

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

© Ангел Дюлгеров
© e-Lit.info Сайт за литература, 2016

   
© E-LIT.INFO