Александра Ивойлова е завършила пиано в НМА „Проф. Панчо Владигеров” в София. Специалнизирала е в Париж. Изучава и камерно пеене – като мецосопрано е издала компактдиск с барокови арии и песни (2011).

 Илюстрира литературни страници, участва в изложби. 70 свои графики показва в първото в страната слайдшоу с органов концерт (с органиста С. Леви).

Има множество публикации в централния печат: есета, фрагменти, поезия, музикална, художествена, литературна критика, творчески портрети и др.

Издала е книгите: „Горчиви дъждове” – стихотворения, изд. „Еврика – Ави”, 1992; „Hommages” – стихотворения, изд. „Иван Вазов”, 1999; „Неочаквани мисли” – сентенции, изд. „Фенея”,2005; „Отражения” – хайку (на български и френски), изд. „Изток – Запад”,2007; „Отгласи” – поетични диалози (в съавторство със С. Филипова), изд. „Алтера”,2009; „Същината на Ботевото слово” – анализи (брошура), изд. „Фараго”,2012.

Съставител и редактор е на двуезичната хайку антология „Градът” – 103 бъларски, френски и франкофонски поети – изд. „Фараго”, 2012.

 

Публикации в сайта:

Войната

Раздвижени сенки

Дошъл да види слънцето в небето

Когато стигна там

Лунният край на морето

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

© Александра Ивойлова
© e-Lit.info Сайт за литература, 2014

                                               

   
© E-LIT.INFO