Паисий Хилендарски (1722–1773 г.), наричан още Отец Паисий, e български народен будител и духовник, автор на „История славянобългарска“

 

 

 

Публикациив сайта:

 

История славянобългарска-5 

История славянобългарска-4 

История славянобългарска-3 

История славянобългарска-2 

История славянобългарска-1.

                                                                         

   
© E-LIT.INFO