Константин, епископ Преславски (IX - X в.). Висш духовник и старобългрски книжовен деец.

 

 

Публикации в сайта:

 

Азбучна молитва 

                                                                      

   
© E-LIT.INFO