000049Ян Кохановски се ражда в семейство, принадлежащо към средната шляхта в Жечпосполита и израства в дом, изпълнен с духовност и интелектуален опит. Има седем братя и пет сестри, които се отличават с богати хуманитарни дарби и способности.

 

През 1544-а се записва като студент в Ягеловския университет, където получава хуманитарно образование от учители като Шимон Марициус, Пьотр Розиуш и други. Тук Кохановски усвоява и латинския език, благодарение на който започва да чете европейска хуманистична поезия и прави първите си опити за писане на такава.


През периода 1552-1558 г. поетът пребивава в Италия, където постъпва в Португалския университет, за да изучава философия, филология и древни езици.Чете Омир в оригинал и прави опити да преведе фрагменти от „Илиада”. Негов професор тук е Робертело, който му предава неповторимите си знания по Старогръцка и Латинска литература. Кохановски учи анализ на древни текстове, което му помага да проникне в същността на античната литература.


1559г. - Кохановски пътува до Париж, където се запознава с Ронсар ( 1524-1585 ), френски поет и член на Плеядата, наричан от своите съвременници принцът на поетите! От Ронсар Кохановски получава вдъхновението да твори на родния си, полски език и започва все по-ясно си дава сметка, че на латински не би могъл да разгърне пълноценно себе си. През същата тази година той се завръща окончателно в Полша и бива назначен за Кралски секретар при крал Зигмунд Август, като след няколко години творецът е изправен пред дилемата дали да продължи да гради кариерата си при краля или да се посвети изцяло на творческите си амбиции. Като типичен представител на Ренесанса, Кохановски избира второто!


В началото на 70-те години на 16 век Кохановски се отказва от кралския двор и се премества в имението Чарноляс, наследено по бащина линия от предците му, където живее до смъртта си със съпругата си Доротея Подлодовска и многобройната си челяд.

 

 

Публикации в сайта:

 

Управници на нашата държава

                      

   
© E-LIT.INFO